Informationsmøde

Positiv stemning på Infomøde om Landsbyhuset.

Ca. 100 personer havde taget imod tilbudet om at komme til informationsmøde omkring Landsbyhuset.  Mødet startede med velkomst og gennemgang af processen indtil nu, ved formand for Føvling Klubhus Benny Ebsen.  Herefter fik Jens Kristian Nielsen fra Lintrup ordet.  Han fortalte om hvordan processen i Lintrup var foregået med forbehold og bekymringer der nu var afløst af absolut glæde for aktivitetshuset i Lintrup.
Derefter var det Claus Kulmbach fra FSUI der fortalte om planerne for aktiviteterne i Landsbyhuset og inden der blev serveret varm aftensmad var formand for skolebestyrelsen for Føvling Skole på banen og forsikrede at skolen har stor interesse i landsbyhuset, der kan gøre idrætsundervisningens rammer mere tidssvarende.

Under aftensmaden gik snakken livligt ved bordene.
Mode-omkring-landsbyhus

Så var det tid til at præsenterer selve projektet med tegninger og økonomiske beregninger.  Den side af sagen tog Ejvind Viuf sig af og det gjorde han så godt at der var store klapsalver fra salen. Slutteligt blev der fortalt om støttemuligheder fra borgerne i området, det være sig frivilligt arbejde som kontante bidrag.  Det blev pointeret at når man vil yde økonomisk støtte til projektet så er det vigtigt at man først lige tænker på at give et bidrag til Føvling Brugs. Det har prioritet 1. Derefter skal vi så have  pengene ind til landsbyhuset.
Der kom en del spørgsmål fra salen undervejs der på skift blev besvaret af den 14 mand store styregruppe bag landsbyhuset.

Interesserede kan se tegninger og projektbeskrivelse af Landsbyhuset på www.fsui.dk under punktet landsbyhus . Der var virkelig en positiv stemning på mødet og det giver yderligere mod på projektet slutter en meget glad medlem af styregruppen Jørgen Motzkus, der også var aftenens ordstyrer.

Ejvind-og-Jens-Christian-i-samtale