Op af bagge i 2009

Landsbyhuset op af bakke i 2009

Med finansieringen på plads, forhåndstilsagn fra Skat vedr. momsregistrering og nærmest konstant faldende håndværkerpriser siden budgetteringen i 2007 forventede vi ikke de store problemer, med at få spaden sat i jorden inden sommerferien 2009, udtaler Ejvind Viuf.

 

Under projekteringen konstaterede den nye lokale arkitekt Ole F. Kristensen, Brørup, at det oprindelige skitseprojekt ikke overholdt kravene til størrelse på baner mv. med den konsekvens, at byggeriet skulle forøges med 190 m2  til i alt 855 m2. Det gør man naturligvis ikke gratis, så forventningen til faldende byggeudgifter blev vendt til, at vi efter afholdt licitation den 18. maj stod med et projekt til 5,4 mio. eller ca. 1,0 mio. mere end oprindelig budgetteret. Efter 2 sparerunder og et kæmpe arbejde fra arkitektens side, stod vi den 15. juni med et projekt til 4,5 mio. stort set svarende til det oprindelige budget.

 

Da de store fonde som Bygge- og anlægsfonden ikke ønskede at støtte projektet som forventet, stod vi pludselig med et restfinansieringsbehov på godt 300.000,- En meget hurtig sagsbehandling hos Vejen Kommune resulterede i, at byrådet den 30. juni besluttede at yde en bankgaranti til restfinansieringen. Stor ros til kommunen for en hurtig sagsbehandling, udtaler Ejvind Viuf.

 

Finanskrisen er dog også nået til Føvling eller rettere Holsted. Selvom projektet er fuldt finansieret har vi behov for en byggekredit under projektet dels til finansiering af momsen, og dels fordi den sidste del af anlægstilskuddet fra Vejen Kommune først udbetales i 2010. Efter forhandlinger i flere måneder med Klubhusets pengeinstitut gennem 30 år må vi konstatere, at landets største pengeinstitut er for tung af danse med. De to lokale pengeinstitutter blev kontaktet – i løbet af få dage var tilsagn om byggekredit, restfinansiering mv. på plads hos Frøs Herreds Sparekasse inden sommerferien. Rart at der stadigvæk findes pengeinstitutter, der kan træffe en hurtig beslutning, udtaler formand Benny Ebsen.

 

Sidste forhindring er Skat. Efter 3 måneders mailudveksling og hård pres modtog vi den såkaldte ”frivillige momsregistrering” sidst i juni måned. MEN Skat ændrede de oprindelige betingelser De vil nu have moms af såvel anlægs-  som driftstilskuddet fra Vejen Kommune, samt det beløb FSUI støtter projektet med. Det betyder, at vi nu pludselig står og mangler 750.000,- udtaler Ejvind Viuf.

 

Med virkning fra 1. jan. 2009 blev der indført en ny bestemmelse i momsloven vedr. interesseforbundne parter for at imødegå svindel med momsen ved ”interne handler” mellem virksomheder. Under henvisning til Vejen Kommunes krav til indsendelse af regnskaber og budgetter mv. jf. Klubhusets vedtægter påstår Skat, at den nye bestemmelse gælder anlægs- og driftstilskuddet fra Vejen Kommune.

 

Vejen Kommune ser det ikke umiddelbart som deres problem.

 

For at få kompetent bistand har vi nu inddraget de tunge revisorer hos KPMG i Århus. På grund af ferie hos Skat mv. sker der foreløbig ikke noget før midt i august måned.

 

Vi håber Vejen Kommune ikke kun vil være tilskuer, men spille med på vores hold sammen med KPMG, når det går op for dem, at det fremover kan koste dem og øvrige kommuner millioner af kroner. Kommunerne kan risikere, at drifts- og lokaletilskuddene til haller og klubhuse mv. stiger med 25%, såfremt de har lignende krav til vedtægter mv. Konkret må det forventes, at projektet i Læborg bliver mødt med tilsvarende krav fra Skat.

 

Vi håber, vi snares muligt efter sommerferien kan få spaden i jorden. Skat får ikke lov, at vinde uden kamp, udtaler Ejvind Viuf.