Projektbeskrivelse

LANDSBYHUSET

 

Projektbeskrivelse

 

                                   Grundoplysninger

 

Ansøgers navn, adr. tlf. m.v.:

Føvling Landsbyhus / Benny Ebsen

Bobøl-Foldingbrovej 7

6683 Føvling

Tlf.: 75 39 84 59

CPR:  060259-2197      (SE nr. er ansøgt)

 

Projektadresse:

Føvling Landsbyhus

Åttevej 8

6683 Føvling

 

Ansøgers pengeinstitut:

Danske Bank, 6670 Holsted

Regn nr. 9676

Konto     8780006375

 

Ansøgers juridiske status:

Den selvejende institution Føvling Landsbyhus er ledet af en bestyrelse på 5 medlemmer.  Vedtægter og regnskab er godkendt af Vejen kommune.

Bestyrelsesformand Benny Ebsen er den juridisk ansvarlige.

 

Projektperiode:

Starter den 1. september 2008 og forventes afsluttet den 1. april 2009.

 

Bestyrelsen:

Formand:                          Benny Ebsen

Næstformand:                   Poul Erik Nielsen

Kasserer:                          Inge Lise Jaedeche

Sekretær:                          Hans Toft

Medlem:                            Karsten Andersen

 

Projektbeskrivelse

Resume:

Bestyrelsen for den selvejende institution Føvling Klubhus har siden 2002 arbejdet med planerne om udbygning af Føvling Klubhus til Føvling Landsbyhus, som skal kunne rumme et alsidigt udvalg af de mange aktiviteter, der foregår i lokalområdet.

 

Baggrund

FSUI (Føvling Stenderup Ungdoms og Idrætsforening) har et akut behov for flere omklædningslokaler og dette især efter nedlæggelse af to ældre omklædningsrum på skolen, som FSUI altid har haft adgang til. Føvling Klubhus har udarbejdet et projekt omkring en udbygning og fremlagde hele projektet på et offentligt møde omkring efterårsferien 2003.  På dette møde blev det drøftet, om klubhuset nu også var fremtidssikret. Efter en god debat blev det besluttet at indkalde samtlige foreninger i Føvling samt Føvling Børnehave og Føvling Skole til møde for at få afklaret, om et nyt projekt havde interesse. Der var stor interesse, og en arbejdsgruppe bestående af bestyrelsen for Føvling Klubhus, repræsentanter for FSUI og 3 repræsentanter for øvrige interessenter blev valgt til at fortsætte med projektet.

 

Aktivitet og bosætning

Vi vil med dette projekt være med at skabe mere liv i lokalområdet. Det er vigtigt, at man i landområderne sikrer gode rammer for motion og social samvær for især vores unge og gamle

 

Vi forventer at gennemførsel af dette projekt vil betyde generering af mindst 5-6 nye aktiviteter og vil samtidig være med til at øge bosætningen i området.  Gode fritidsaktiviteter er virkelig noget der bliver lagt vægt på når man skal vælge hvor man skal bo i dag, men også hvorvidt man bliver i området.

 

Landsbyhuset skal bestå af :

§         Handicapvenlig indretning

§         En indretning så mini hallen i dagtimerne kan anvendes af Føvling Skole til en tidssvarende idrætsundervisning,

§         Skolefritidsordningen, børnehaven og dagplejemødrene kan anvende mini-hallen til aktiviteter

§         Et lokale til en ungdomsklub.

§         Bold- og materialerum til både ude- og indendørs aktiviteter

§         En hal bestående af 3 badmintonbaner dvs. lidt over en ½ håndboldbane

§         Evt. Motionsrum/fitness lokale

§         Mødelokaler

§         Køkkenfaciliteter

§         Det skal præciseres, at det nye hus ikke må være et alternativ til Føvling Forsamlingshus og kan således ikke bruges til privatfester.

 

Hvem kan gøre brug af projektet:

Skolen

§         Vil få mulighed for tidssvarende undervisningslokaler til idræt.

§         Vil få mulighed for at kunne benytte et stort lokale.

§         Vil kunne tilbyde elever den samme attraktive idrætsundervisning, som andre elever på andre skoler har mulighed for.

 

Føvling Stenderup Ungdoms og Idrætsforening (FSUI):

§         Bedre mulighed for at tilbyde lokal idræt hele året.

§         Mulighed for motionsrum.

§         Øgede aktivitetsmuligheder.

§         Indefodbold på 3-3 bane (ungdom – senior – oldboys).

§         Inde petanque

§         Alternativ idræt til ”foreningsløse”

§         Bedre forhold for gymnaster samt badmintonspillere

 

SFO, Børnehaven & Legestuen

§         Der er i øjeblikket megen fokus på børn, motion og mad/spisevaner.  Huset ligger centralt og ville i den henseende være oplagt at bruge.

 

Efterløns og pensionistforeningen

§         Idræt om dagen for efterløns- og pensionistforeningen og andre,  f.eks. folk med aftenarbejde.  Vi sidder generelt mere ned og øget idræt kan være med til at forhindre hjerte- og karsygdomme.

§         Opholdsarealerne kan anvendes til mødestedet, hvor man får et spil skak eller kort. Eller man mødes blot for at få en god snak

Ikke idrætslige aktiviteter

§         Huset vil blive et sted, hvor personer, der ikke lige er til organiseret sport, vil kunne komme og gå i fitnesslokalet, spille indendørs petanque/curling eller andre ikke-idrætslige aktiviteter. Der er mange ældre, der efterlyser nogle sådanne lokaler. Man vil få mulighed for at åbne op for en anden gruppe mennesker, der vil føle, at her var der også noget, man kunne tilbyde dem. For slet ikke at tale om den tendens der er til at anbefale motionen frem for medicinen.

 

Føvling – landsbyen med de mange muligheder

Sidst og ikke mindst:

§         Føvling vil blive en landsby, der kan tilbyde tilflyttere mange muligheder – arbejdspladser, børnepasning, skole, gode indkøbsmuligheder samt gode fritidsmuligheder.

§         Føvling vil blive et endnu mere attraktivt område at bosætte sig i.

Mindre risiko for værdiforringelse på vore boliger.

§         Føvling området vil få et center, hvor det lokale fællesskab vil styrkes. Folk, hvad enten de dyrker sport eller ej, vil få et samlingspunkt, som kun kan være med til at styrke bosætningen i lokalsamfundet.

 

Vejen Kommune

Vejen kommune har netop bevilliget 2.600.000 kr. til projektet, og dermed er vi for alvor i gang med at realiserer projektet.

 

Formidling

Der er afholdt adskillige borgermøder. Det seneste blev afholdt 9. november 2007. Her blev beboerne orienteret om tegningerne og økonomien bag projektet.  Yderligere blev der informeret om indsamling af penge og frivillig arbejdskraft til Landsbyhuset. Til mødet kom ca. 100 personer fra lokalområdet og gav en overvældende opbakning til projektet.

Hjemmesiderne www.fsui.dk  og www.6683.dk og ikke mindst www.landsbyhuset.dk bliver opdateret med de seneste tegninger, billeder og informationer om, hvordan projektet forløber.

 

 

Arbejdsgruppen for Føvling Landsbyhus.

Claus Kulmbach

Ejvind Viuf

Brian Jørgensen

Jan Pedersen

IngeLise Jaedeche

Poul Erik Nielsen

Hans Toft

Karsten Andersen

Erling Viuf

Arne Madsen

Anders Jørgensen

Peter Chr. Larsen

Jørn Motzkus

Benny Ebsen