Referat 15.11.2007

Referat af møde i arbejdsgruppen omkring Føvling Landsbyhus 

Sted         : Føvling Klubhus

Tid            : Kl. 19.30

Dato         : Torsdag 15/11 2007

Deltagere : Ejvind Viuf, Karsten Andersen, Benny Ebsen, Poul Erik Nielsen

                   Jørgen Motzkus, Hans Toft og Claus Kulmbach. 

Afbud       : Brian Jørgensen, Jan Pedersen, Ingerlise Jaedeche, Erling Viuf,

  Peter Larsen, Arne Madsen og Anders Jørgensen

Ref           :  Claus Kulmbach         

1.

Evaluering af infomødet den 9/11

Det gik rigtig godt.  Mange roser fra deltagerne i mødet.

Referat fra mødet på hjemmesider og opslag i brugsen.

Yderligere info er nødvendig.

 • Artikel i aviserne
 • Evt. info ved fællesspisninger.  BE undersøger
 • Infofolder udsendes primo februar.
 • Mere info på www.fsui.dk og www.6683.dk
 • 6683 Projekt – Børn fra hele sognet.

2.

Status på ansøgninger til fonde

Se referat fra fondsgruppen.

 • Lokale og anlægspuljen har fået foreløbig ansøgning.  BE er i kontakt med konsulent fra LOA.  
 • Ansøgning sendt til landdistriktspuljen på 500.000 kr.
 • 12 andre fonde er søgt. 
 • Vi har en liste over flere fonde der skal søges.
 • En del fonde skal først søges når byggeriet er i gang da det er ansøgning om måltavle og airtrack.

Næste møde i denne gruppe er: Torsdag 29/11 18.00-19.00

3.

 

Tidsplan.

20/2 2008   Husstandsindsamling

  1/5 2008   Endelig beslutning om byggeri

  1/6 2008   Evt. nøglesalg / sponsor løb

  1/9 2008   Byggeri starter

4.

Husstandsindsamling

Følgende er med i gruppen for husstandsindsamling:

Claus Kulmbach, Peter Larsen, Arne Madsen, Anders Jørgensen, Ejvind Viuf, Benny Ebsen og Ingerlise Jaedeche.  

Følgende opgaver til næste møde i gruppen

 • Hvordan gør vi -> Benny
 • Hvem vil samle ind – >Alle
 • Ruteinddeling -> Claus
 • Formularer til indsamling -> Ejvind

Næste møde i denne gruppe er: Torsdag 29/11 kl. 19.00

5.

Organisation

Følgende besluttet:

Øverste instans er klubhusets bestyrelse med Benny Ebsen som ansvarlig.

Under klubhusbestyrelsen kommer styregruppen med følgende medlemmer:  Benny Ebsen, Jørgen Motzkus, Ejvind Viuf, Brian Jørgensen, Claus Kulmbach og Ingerlise Jaedeche. (det er ikke nødvendig at alle i arbejdsgruppen kommer til alle møder)

Benny indkalder til næste møde i styregruppen.

Følgende undergrupper er lavet:

 • Fonde
 • PR
 • Indsamling
 • Sponsorer
 • Husstandsindsamling
 • Frivillig arbejde
 • Byggestyring

Tov holder i hver gruppe sørger for mødeindkaldelser.

Se særskilt organisationsdiagram

Alle 14 mand i arbejdsgruppen kan deltage i møder i alle undergrupper.

6.

Kartotek over frivillige

Skema med tilsagn om frivillig arbejde ligges på hjemmesiderne.

7.

Finpudsning af indretning

Udsættes til senere.

8.

Eventuelt

Benny har deltaget i lokalt LAG møde.

9

Næste møde

Næste møde i arbejdsgruppen (de 14) er mandag 4/2 2008 kl. 19.30